Grafik tasarımın her ne kadar klasik bir tanımı olsa da (metinlerin ve şekillerin, içerdiği görsellerle biçim bulduğu bir düşünceyi anlatan ifadelerdir.) ben bu tanımın dışına çıkarak daha basit anlatımla “Grafik tasarım insanlara verilecek mesajın çizgi, renk, metin ile en kolay şekilde anlatma biçimidir.” demek istiyorum. Okuma yazma bilen/bilmeyen her kesimden insanın ilk gördüğünde kafasında yanan ışığın aynı şiddette ve aynı algıda olmasını sağlayan kişiye de “Grafik Tasarımcı” denir. Çoğu kişinin bildiği gibi grafik tasarım önce desenle başlar. Yani grafik tasarımcı iyi bir çizer ve okuyucu olmalı ki, yapacağı işe yazacağı slogan, metin vb. tipografik unsurlar, tasarımın içinde o denli saf, akılda kalıcı olabilsin.

Grafik tasarım bu kadar komplike bir kavramken ülkemizde grafik tasarımın müşteri tarafından “bir çizgi çiziyorsunuz oluyor” kavramının altında ezilmesi de ülkemizde grafik tasarıma verilen önem ve değeri gösterir.

Bu bağlamda grafik tasarım bir sanat dalıdır, her ne kadar ülkemizde yeteri kadar önem atfedilmese de.

Bir sonraki bloğumda grafik tasarımın ana temellerinden olan eskiz hakkında konuşacağız.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir