Hayat Gerçekte Siyah Beyaz :-O

Renk nedir? Renk nasıl oluşur? Grafik tasarımı ve eskizi kısa tanımladıktan sonra aslında tasarımda büyük öneme sahip olan renk konusuna gelelim. Renk tanım olarak ışığın obje üzerine düştükten sonra cisim bazı renkleri emer, yansıttığı renklerin gözün retinasına değişik şekillerde ulaşması sonucunda ortaya çıkan algıya renk veya renk tonları denir. Her rengin kendine ait bir dalga […]

Read more
Grafik Tasarımda Sıradışı Tanım

Grafik tasarımın her ne kadar klasik bir tanımı olsa da (metinlerin ve şekillerin, içerdiği görsellerle biçim bulduğu bir düşünceyi anlatan ifadelerdir.) ben bu tanımın dışına çıkarak daha basit anlatımla “Grafik tasarım insanlara verilecek mesajın çizgi, renk, metin ile en kolay şekilde anlatma biçimidir.” demek istiyorum. Okuma yazma bilen/bilmeyen her kesimden insanın ilk gördüğünde kafasında yanan […]

Read more